fetch
Mt. Zion Baptist Missions Philippines | SermonAudio.com
Sign in or signup
Radio Streams
SA Radio
24/7 Radio Stream
VCY America
24/7 Radio Stream

CODE #

7,729 active users!!Bandwidth
MONDAY
FEB 19, 2018
Home
NewsSITE
Events & Blogs
New Audio & Video
Broadcasters
Local & Church Finder
Live Webcasts
Sermons by Bible
Sermons by Topic
Sermons by Speaker
Sermons by Date
Staff PicksNew Stuff!
CommentsALL -10 min
Top Sermons
VideosPDFs
Daily Log
PhotosNew Stuff!
Stores
Online Bible
Hymnal
Daily Reading
Our Services
Submit Sermon
Members Only

Podcast + Codes
•  Apple iTunes | Video
Newest Widget | Demo
Sermons Embed | Info
Mobile Apps | Info
•  ROKU TV
•  Apple TV
•  Chromecast
Enjoy sermons from this broadcaster
on a variety of mobile devices.
MyChurch: mzbmp
MyChurch Code#: 12318
Church Apps | Info
Creating your own Church App is
as simple as turning ON the option.
Mt. Zion Baptist Missions Philippines
Missionary Bill Hardecker  |  Taguig City, Philippines
Email Us!
Our Blog
Post+
Search
  
Filter By

Kapatawaran at Kalayaan
MONDAY, FEBRUARY 19, 2018
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Kapag natutunan mo na magpatawad, dalawa ang iyong ipinapalaya; ang nagkasala laban sa iyo, at pati narin ikaw mismo. Nagpapatawad tayo dahil pinatawad tayo ng Diyos. Tulad ng sabi ng talata, maaari na marinig natin ang Panginoong Jesus na namamagitan sa atin at sa Kanyang Ama: Kung siya ay may pagkakasala sa iyo, o anumang pagkakautang, ibilang mo iyon sa akin; (Philemon 1:18).
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »
Text feature this blog entry

     PAST BLOG ENTRIES     

Ang Pag-ibig ng Diyos
MONDAY, FEBRUARY 12, 2018
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila. Ito ay walang simula’t walang katapusan (Jeremias 31:3). Ito ay walang pagbabago o pagpapalit (Juan 13:1). Ang Kanyang pag-ibig ay walang kakulangan (Efeso 2:4). Ito ay walang pagkakamali o kasalanan...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Kailan Nararapat na Manalangin?
MONDAY, FEBRUARY 05, 2018
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
“Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:” – Matthew 7:7 Ang isang mabuting anak ay naniniwala sa pag-ibig ng kanyang ama kahit na ang kanyang ama ay galit. Kapag ang...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Mga Ulap na Walang Tubig
MONDAY, JANUARY 29, 2018
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Jude 12b "...clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;" Hindi pangkaraniwang pero minsan ang mga maling propesor ay lalabas na mas maliwanag kaysa sa mga...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Siya na Kinaroroonan ng Anak
MONDAY, JANUARY 22, 2018
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life. – 1 John 5:12 Ipinapahayag ni Juan ang isang prinsipyo na inilatag mismo ng Tagapagligtas (tingnan ang Juan 5:24). Ito ang kahulugan ng lahat ng mahahalagang...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Isang Oras ng Matamis na Pananalangin
MONDAY, JANUARY 15, 2018
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kaniyang naratnang nangatutulog, at sinabi kay Pedro, Ano, hindi kayo maaaring mangakipagpuyat sa akin ng isang oras? (Mateo 26:40) Huwag kalimutan na manalangin. Tandaan, ang paraan upang baguhin ang...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Pahinga
MONDAY, JANUARY 08, 2018
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Lumapit sa akin, lahat kayo na napapagod at nabibigatang lubha, at ako’y magbibigay sa inyo ng kapahingahan. - Mateo 11:28 “Lumapit sa akin,” Anong kahinahunan, anong tamis ang nasa estilo ng imbitasyon ng ating Panginoon....
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Pag-ibig na Nagdudulot ng Pagbabago
MONDAY, JANUARY 01, 2018
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. (1 Juan 4:9) Ang aming panalangin para sa 2018 ay ang lahat ay maaaring makita ng mas malinaw...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Pasko ay Patungkol sa Pagkakatawang-tao ng Diyos
TUESDAY, DECEMBER 19, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Pakikisama sa Diyos
MONDAY, DECEMBER 04, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Nilalang ng Diyos ang tao upang maari na may pakikisama ang tao sa Kanya. Ang Diyos ay may pakikisama na sa loob ng Kadiyosan - Ama, Anak, at Banal na Espiritu - ngunit ang Kanyang kalooban ay dagdagan itong pakikisama. Ang kasalanan ay...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Imbitasyon ng Diyos na manalangin
SUNDAY, NOVEMBER 26, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Awit ni Solomon 2:14b Iparinig mo sa akin ang iyong tinig, sapagka’t maamo ang iyong tinig. Ang pagiimbita ng Diyos sa panalangin ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at habag sa atin. Sapat na ang pagmamalasakit niya kung utusan tayo na...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »

· Page 1 ·  Found: 49 entries · Jump:  [1] 2 3 4 5Bill Parker
True Christian Love - Part 2

True Christian Love
Sunday Service
Eager Avenue Grace Church
Play! | MP4 | RSS


Hourly:
Immutability of God
Joseph A. Pipa Jr.
GPTS & Mt. Olive
Staff Picks..

Don Green
God, Hurry Up!

Truth Community Church
Midweek Service
Transcript!Play! | MP3

Dr. Peter Masters
The Necessity of a New Birth

Sunday Evangelistic Message
Metropolitan Tabernacle
Video!Play! | MP4

Sermon:
Awash in Innocent Blood
John Pittman Hey

Southampton, PA | zip
Southampton Primitive Baptist Church

Come Worship with Us - Curr­ent Sermon Ser­ies: Who is Jesus?
https:

SPONSOR | 2,500+

SPONSOR
                   
Man's practices are the best indexes of his principles. ... Stephen Charnock


Gospel of John
Cities | Local | Personal

MOBILE
iPhone + iPad New!
Church App
Watch
Android New!
Church App
Fire Tablet New!
Wear
Chromecast TV
Apple TV
Android TV New!
ROKU TV
Amazon Fire TV New!
Amazon Echo
Kindle Reader


HELP
Knowledgebase
Broadcasters
Listeners
Q&A
Uploading Sermons
Uploading Videos
Webcasting
Tips & Tricks
YouTube Screencasts

FOLLOW
Weekly Newsletter
Staff Picks Feed
SA Newsroom New!
RSS | Twitter | Facebook
SERVICES | ALL
Church Finder | Info
Sermon Player
Mobile & Apps
Podcasting | Videos
Live Webcasting
Events Support
Transcription | PowerClips
Billboards New!
Business Cards
SOLO | MINI | Domain
Favorites | QR Codes
Online Donations
24x7 Radio Stream
INTEGRATION
Embed Codes
Goodies
WordPress
Twitter
Facebook
Logos | e-Sword | BW
JSON API

BATCH
Transfer Agent
Protected Podcasts
Auto-Upload Sermons
Upload via FTP
Upload via Dropbox
Picasa
ABOUT US
The largest and most trusted library of audio sermons from conservative churches and ministries worldwide.

Our Services | Articles of Faith
Broadcast With Us
Advertising | Local Ads
CONTACT
info@sermonaudio.com
Support Us | Feedback Fridays | Stories