Sign in or signup
Radio Streams
SA Radio
24/7 Radio Stream
VCY America
24/7 Radio Stream

CODE #

My Favorite Things
Home
NewsSITE
Events | Local | Blogs
New Audio | Video | Clips
Broadcasters
Church Finder
Webcast LIVE NOW!
Sermons by Bible
Sermons by Category
Sermons by Topic
Sermons by Speaker
Sermons by Date
Staff Picks
CommentsALL -50 sec
Top Sermons
Daily Log
Photos
Stores
Online Bible
Hymnal
Daily Reading
Our Services
Sermon DashboardNEW
Members Only

Missionary Bill Hardecker | Taguig City, Philippines
Contact Info | Edit
•  Email  |  Web
www.mzbmp.org
•  Twitter
•  Facebook
PHONE
915-494-8573
ADDRESS
Mt. Zion Baptist Missions Philippines
Melrose Compound, Unit #19
6 Gen. Luna Street
Tuktukan, Taguig City,
1637, NCR, Philippines
Podcast + Codes
•  Apple iTunes | Video
SERMONS EMBED | Info
Mobile Apps | Info
•  ROKU TV
•  Apple TV
•  Chromecast
Enjoy sermons from this broadcaster
on a variety of mobile devices.
MyChurch: mzbmp | Set
MyChurch Code#: 12318
Our Blog
Older
Newer
Blog
Post+
Search
  
Filter By

Ang Kapatawaran ng Dios
MONDAY, APRIL 01, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
600+ views | 60+ clicks
Maraming tao ang nakikibaka sa pagkakasala tungkol sa kanilang nakaraan. Nadama mo na ba ang pagkasala tungkol sa isang bagay kahit na hiniling mo na ang kapatawaran ng Diyos? Bakit mo pa rin nararamdaman ang sala? Maaring, wala kang nakuhang kapatawaran o nabigo kang mapagtanto ukol sa kapatawaran na iyong natanggap.

Ang salitang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagpapaalis. Si Jesus ay dumating upang tanggalin ang lahat ng ating mga kasalanan: "At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang alisin ang ating mga kasalanan, at sa kaniya ay walang kasalanan." (1 Juan 3: 5) Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Tagapagligtas, ang iyong mga kasalanan ay inalis na! Hindi na kailangang magpatuloy sa pakiramdam na pagkakasala pa. Gusto ni Satanas na ikaw ay mapanglaw at mawalan ng kabuluhan ang iyong buhay, ngunit maari tayong linisin ng Diyos ng dahil kay Jesus.

Ano ang mangyayari kung nagkasala tayo pagkatapos ng ating paginging ligtas? Sa kabutihang palad, walang mawawala ang ating kaligtasan. Gayunpaman, nawawalan tayo ng pakikisama sa Diyos. Hindi natin nawala ang ating relasyon, ngunit ang ating pakikisama ay apektado hanggang tayo ay magsisi at ipahayag muli ang ating mga kasalanan sa Kanya, at ang pakikisama natin sa Dios ay ibabalik ng Panginoon. Ipinapangako ng Diyos na lilinisin Niya tayo kung kilalanin at ikumpisal ang ating mga kasalanan. (Tingnan din sa 1 Juan 1: 9).

post new | clone this | rss feed | blog top »
Text feature this blog entry
Our Blog
Older
Newer
TopDon Green
Moralistic Therapeutic Deism

Moralistic Therapeutic Deism
Midweek Service
Truth Community Church
Play! | MP4 | RSS

Beware the flatterer
Shane Stegemann

Drew McKeown
Restoring the Hopeless:..

Fearless in Faith
Drew McKeown
Play! | MP3

Rev. Arnoud T. Vergunst
Marriage Enrichment (6) The..

Marriage Enrichment
Netherlands Reformed
Transcript!Play! | MP3

Kevin Swanson
Warnings About Public Schools

Finally Time to Get Them Out?
Generations Radio
Play! | MP3

Sermon:
Firecracker Lives
E. A. Johnston

SPONSOR | 4,700+

SPONSOR
                   
In heaven is no warfare but all well-fare. ... John Boys


Gospel of John
Cities | Local | Personal

MOBILE
iPhone + iPad
Church App
Watch
Android
Church App
Fire Tablet
Wear
Chromecast TV
Apple TV
Android TV
ROKU TV
Amazon Fire TV
Amazon Echo
Kindle Reader


HELP
Knowledgebase
Broadcasters
Listeners
Q&A
Uploading Sermons
Uploading Videos
Webcasting
Tips & Tricks
YouTube Screencasts
2-MINUTE TIPS

FOLLOW
Weekly Newsletter
Staff Picks Feed
SA Newsroom New!
RSS | Twitter | Facebook
SERVICES
Sermon Dashboard | Info
Audio | Video | Podcast
Sermon Player | Video
Church Finder | Info
Mobile & Apps
Live Webcasting
Listen Line
Events Support
Transcription | PowerClips
Billboards
Business Cards
SOLO Sites
Favorites | QR Codes
Online Donations
24x7 Radio Stream
INTEGRATION
Embed Codes
Goodies
WordPress
Twitter
Facebook
Logos | e-Sword | BLB
JSON API

BATCH
Transfer Agent
Protected Podcasts
Auto-Upload Sermons
Upload via FTP
Upload via Dropbox
Picasa
ABOUT US
The largest and most trusted library of audio sermons from conservative churches and ministries worldwide.

Our Services | Articles of Faith
Broadcast With Us
Earn SA COINS!
Advertising | Local Ads
CONTACT
info@sermonaudio.com
Privacy Policy | Support Us | Stories