J Tuokkolan kotisivu
Jarkko Tuokkola  |  Oulu, Finland
Contact Info | Edit
•  Email
Our Blog
Older
Newer
Blog
Post+
Search
  
Filter By

Suomen joidenkin yleisten sanojen historiaa.Saattavat valaista juuriamme...
TUESDAY, NOVEMBER 12, 2019
Posted by: J Tuokkolan kotisivu | more..
40+ views | 30+ clicks
-Ymmärtää tulee ilmeisesti ympäröidä-merkityksestä: ympäröidä asia kokonaan ajatuksen avulla.
-Taistella: tulee ehkä sanasta takistella (sanavartalosta myös takertua ja takiainen) mikä on tarkoittanut painimista.
-Murre: tulee merkityksestä murtaa äidinkieltä/kirjakieltä.
-Valvoa: tulee ehkä valua-merkityksestä: valuva vesi ei jäädy, eikä valvovan silmä herkeä näkemästä/huomaamasta.
-Pohtia: Kaikki etymologiset vastineet merkitsevät viljan puhdistamista akanoista. Nykyisen vertauskuvallisen merkityksensä se on saanut vasta aivan 1800-luvun lopulla (liittyen ruotsin kieleen).
-Järki: pohjautuu merkitykseen järjestys (siten myös rivi, asema, osa, sarja).Ihminen pistää maailmaa järjestykseen mutta ei se taida ihan siihen asettua.
-Kunto: ilmeisesti kunta-sanasta (millä on ollut merkitys ihmisjoukko, seurue). Varhemmin kunta juontuu sanatarkoituksista: sota, sotajoukko, suku ja ehkä miespuolinen.
-Sairas-sanan etymologia: tuskallinen, haavoittunut, haava.
-Rutto(tauti): rutto: nopea, äkkinäinen; ruttotauti: nopeasti leviävä tauti.
-Kieltää: kieli: jo tosi vanhastaan tarkoittanut kielilihasta sekä puheen järjestelmää, sanana "kele".Kieltää-sanan alkuperäinen merkitys on ehkä ollut puhua. Myöhemmin kieltää on erikoistunut tarkoittamaan vain tietynlaista puhumista, myöntämisen tai käskemisen vastakohtaa.
-Perkele: Yleisimmin hyväksytyn käsityksen mukaan perkele on lainaa balttilaisesta ukkosenjumalan nimestä, joka liettuassa on perkunas, latviassa perkons ja muinaispreussissa percunis.Tuo etymologia ei kuitenkaan ole ihan varma.

Web Link:  CLICK TO FOLLOW EXTERNAL LINK

post new | clone this | rss feed | blog top »
Our Blog
Older
Newer
Top