J Tuokkolan kotisivu
Jarkko Tuokkola  |  Oulu, Finland
Contact Info | Edit
•  Email
Our Blog
Older
Newer
Blog
Post+
Search
  
Filter By

Lisää mainintoja paholaisesta eri kirjoista ja uskoista.
THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2019
Posted by: J Tuokkolan kotisivu | more..
40+ views | 20+ clicks
Nyt olen kertonut useammin lähteenkin.Linkkinä sama, alla oleva: https://paper.dropbox.com/doc/M5Dv9AYc6NrPBwsCqz5nB

-"Uuden uskonnon mukana tuli myös valmiita paholaisen nimityksiä ja mielikuvia. Näistä nimityksistä tunnetuin Saatana on runoissa harvinainen. Ainoastaan pari kertaa tavataan Lusifärri (Lucifer) eli Lutviärtti."-Suomal. runojen uskonto.

-"Eeva lankesi sentähden, että antautui keskusteluun Saatanan kanssa." [Keskusteli se Jeesuskin..eiks se oo ok antaa mahis ymmärrykselle avartua..]

-Aikojen kuluessa on paljon mietitty, missä Saatana on tällä hetkellä (maan päällä, maan ja Taivaan välimaastossa, tai jopa jo helvetissä.[Voi kai olla myös Taivaassa: Ilm. 12:10: "sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos".]

-Uudemmassa kristillisessä teologiassa persoonallinen saatana on usein korvattu pahuuden prinsiipillä. Esimerkiksi Schleier­macher hylkäsi jyrkästi käsityksen persoonallisesta paholaisesta.-Wikipedia

-Jehovan todistajien mukaan Saatana on tämän maailman näkymätön hallitsija.-Wikipedia [niil on tää painotuskin että nää tsydeemit tääl on ihan syvyydestä].

-"Joskus Saatana on kuvattu [kulttuurin jutuis] sukupuolettomaksi." [Saatana varmaan tykkää sukupuoliroolien vallankumouksesta.]

-"Meidän tulee muistaa, että Saatana on meistä itsestämme, ja että hän on valkoisista valkoisin silloin kun palvelee Jumalaa".-Joku (liberaali?) saarnanpätkä.

-"Saatana kulkee villitsemässä kansoja".Opin ja Liittojen kirja, mormonismi.

-"Mutta ne, jotka ahnehtivat voittoa koronkiskomisesta, kokevat samanlaisen ylösnousemuksen kuin hän, jonka Saatana on villinnyt tartunnallaan. Tämä sentähden, että he sanovat: »Kauppavoittohan on samaa kuin koronkiskominen.» Mutta Jumala on sallinut kaupan ja kieltänyt koronkiskomisen." Koraani

- "Kun asia on ratkaistu, niin saatana on sanova: »Totisesti, Jumala antoi teille lupauksen, joka oli tosi, ja minä myöskin annoin teille lupauksen, mutta minä rikoin sen, sillä minulla ei ollut teihin muuta valtaa kuin kutsua teitä, ja te vastasitte kutsuuni. Älkää siksi soimatko minua, vaan soimatkaa itseänne."-Koraani

-Tuhlarit ovat Saatanan veljiä.Koraani

-Saatana on täynnä armottomuutta ja lässytystä.JT [vastakkainen Jeesukselle, joka oli täynnä armoa ja totuutta.]

-Saatana on Jumaluuden toinen puoli.Salainen oppi, Helena Blavatsky (teosofia)

-..Saatana on myös Lucifer, kirkas valonenkeli, valon ja elämän tuoja, «sielu", joka on Pyhistä eli muista enkeleistä vieraantunut joksikin ajaksi,

odottaen sitä aikaa, jolloin hekin laskeutuisivat maan päälle ruumistumaan vuorostaan.-Salainen oppi.[Uhvot?😑]

-Saatana on Jumalan Oikeuden (Karman) toimeenpanija; hän kantaa vaakaa ja miekkaa.Salainen oppi [Metallican And Justice for All-albumin kansihahmo?]

-Saatana on "meidän planettamme jumala ja sen ainoa jumala“ ja tämä

on lausuttuna ilman kuvannollista viittausta sen pahuuteen ja turmelukseen.

Sillä hän on yhtä Logoksen kanssa. Salainen oppi [Joku onkin väittänyt että Blavatskyn teosofia on saatanan palvontaa].

-La Veyn paholainen on edistymisen henki.Hän tuo vapautta vallankumouksellisuudellaan ja toisinajattelullaan.Saatanallinen raamattu.

-Ei paholaista hankkeiden aloittamiset haittaa, vaan loppuun asti suorittamiset.Francis de Sales

-Saatanan keino on liittyä seurakuntiin, ei taistella niitä vastaan.Vance Havner

post new | clone this | rss feed | blog top »
Our Blog
Older
Newer
Top