members, click to sign in..


ID

5,473 active users!!Bandwidth
SATURDAY
AUG 29, 2015
Home
NewsSITE
Events & Blogs
New Audio & Video
Broadcasters
Local Church Finder
Webcast LIVE NOW!
Sermons by Bible
Sermons by Topic
Sermons by Speaker
Sermons by Date
Staff Picks
CommentsALL -4 min
Top Sermons
VideosPDFs
Daily Log
PhotosNew Stuff!
Stores
Online Bible
Hymnal
Daily Reading
Our Services
Submit Sermon
Members Only

Podcast + Codes
Sermon Browser Info | Demo
Newest Widget | Demo
Our Picks | Info | Demo
Single Sermon | Info
To embed a single sermon,
use the "Email & Share" button.
Mobile Apps | Info
Enjoy sermons from this broadcaster
on a variety of mobile devices.
MyChurch: cz
Church Apps | Info
Creating your own Church App is
as simple as turning ON the option.
Czech Free Presbyterian Mission
Miloš Šolc  |  Liberec, Czech Republic
Email Us!Our Website
This section shows all user comments posted
on all sermons, products, blogs, and events for this broadcaster
User COMMENTS Member GUESTBOOK

· Page 1 ·  Found: 9 total user comment(s)

Sermon7/27/13 11:02 AM
Martin from Ceská republika  Find all comments by Martin
• Add new comment
(Sermon no longer available)
“ Vzácné slovo ”
Bratr zde p?edkládá vzácným a dnes již pozapomenutým zp?sobem výklad proroctví, které aktuáln? hovo?í o situaci církve ve všech dobách a p?edkládá tajemství evangelia Kristova. I když je dnes Boží církev ?asto skrytá v myrtoví, Kristus je uprost?ed ní. Nespokojme se se zdánliv? bezpe?ným bydlením uprost?ed stan? zkompromisované církve, ale volejme spolu se Zachariášem po obnov? Božího lidu. Všem v?ele doporu?uji.

Sermon3/5/13 3:16 PM
David Kohout from Liberec  Find all comments by David Kohout
• Add new comment
1
comment
“ Duležité kázání ”
Velmi vzácné slovo! V?ele doporu?uji každmu.

Sermon1/24/13 9:45 AM
Neziach  Find all comments by Neziach
• Add new comment
1
comment
“ Doporučuji! ”
Velmi vzácné studium! Kniha Pláč je aktuální knihou pro dnešní dobu. Odhaluje nám pravou potřebu této generace. Zacpěte si uši před falešnými "vizionáři probuzení" a nakloňte ucho k hlasu sv. proroka Jeremiáše..."čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, ...by přišli časové rozvlažení od tváři Páně" (Sk 3:19)

Sermon1/19/13 9:34 AM
Posluchač 01  Find all comments by Posluchač 01
• Add new comment
1
comment
“ Chvála patří Hospodinu ”
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, který nám poslal takového proroka! Kéž je nám Pán milostivý, i naší vlasti milé a odpustí nám viny naše, kterými jsme se prohřešili proti Němu. Dejž nám uniknouti Pane náš od všech soudů, kteréž mají stihnouti lid tvůj za jeho nespočetné hříchy. Dejž nám poslouchati služebníků tvých, kteří nám zvěstují tvé slovo. Obrať nás Pane náš a obráceni budeme...

Sermon7/10/12 7:27 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
Sermon:
Oddělení (Separation)
Rev. Ivan Foster
1
comment
“ Great work of God. ”
God separates for Himself a people in choosing them, calling them efficaciously, sanvtifying them, making them to be more like Jesus, separating them from error, and, one day, glorifying them.

Sermon7/3/12 8:19 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Great encouragement. ”
Oh, blessed encouragement! We must be faithful to God even if we are alone: He will be with us! A timely message for me! Thank you for giving the English titles as well.

Sermon6/26/12 6:57 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Details. ”
I listened to the testimony of this preacher several times, in different messages, but this time what caught my attention was the stress put on God's intervening in the details of the life of the man whom He wants to save.

Sermon6/21/12 7:27 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Great danger. ”
The foolishness of depending on our ways and our wisdom, instead of accepting God's ways. There is salvation for the sinner, but only God's way!

Sermon6/20/12 8:29 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Great perspective. ”
A message about the radical importance of the return of Christ for the Christian. We should live our lives in the light of this reality.


Rev. John S. Mahon
Pt 1: A Divine Covenant

SA Marriage 2015
Grace Community...
Play! | MP3

Pastor Michael Pickett
Come Unto Me

Old Paths Strict Baptist
Midweek Service
Play! | MP3

Ken Wimer
Listening With Discernment

Radio Broadcast
Shreveport Grace Church
Transcript!Play! | MP3

Sermon: Has God Preserved His Word?
Rev Malcolm Watts

SPONSOR | 4,200+

SPONSOR
                   
Trust God where you cannot trace Him. ... John MacDuff

Gospel of John
Cities | Local | Personal
MOBILE
iPhone + iPad
Church App
Android
Church App
Kindle + Nook
Chromecast TV
ROKU TV
BlackBerry
Windows Mobile
Apple Watch
Pebble Smartwatch
Kindle Reader


HELP
Knowledgebase
Broadcasters
Listeners
Q&A
Uploading Sermons
Uploading Videos
Webcasting
Tips & Tricks
YouTube Screencasts

FOLLOW
Weekly Newsletter
Staff Picks Feed
Site Notices New!
RSS | Twitter | Facebook
SERVICES | ALL
Local Church Finder | Info
MP3 Play & Download
Mobile Apps
Podcasting
Video Support
Live Webcasting
Transcription Service
Business Cards
SOLO | MINI Sites
Domain Redirect
Favorites | QR Codes
Online Donations
24x7 Radio Stream
INTEGRATION
Sermon Browser
HTML Codes
WordPress
Twitter
Facebook
Logos | e-Sword
JSON API

BATCH
Transfer Agent
Protected Podcasts
Upload via Email
Auto-Upload Sermons
Auto-Blog Import
Picasa | FTP | Dropbox
ABOUT US
The largest and most trusted library of audio sermons from conservative churches and ministries worldwide.

Our Services | Articles of Faith
Broadcast With Us!
Advertising | Local Ads
CONTACT
info@sermonaudio.com
Support Us | Testimonials