fetch
Czech Free Presbyterian Mission | SermonAudio.com
members, click to sign in..
 
SITE NOTICE | MORE..
Church App 50% Setup Sale! For a limited time, get your own church app for either iOS or Android platforms for a one-time setup charge of only $99 (each platform). Simply the easiest way to get your own native app! .. click for more info!
 


ID

2,737 active users!Bandwidth
FRIDAY
DEC 26, 2014
Home
NewsSITE
Events & Blogs
New Audio & Video
BroadcastersNew Stuff!
Local Church Finder
Live Webcasts
Sermons by Bible
Sermons by Topic
Sermons by Speaker
Sermons by Date
Staff Picks
CommentsALL -2 hrs
Top Sermons
VideosPDFs
Daily Log
PhotosNew Stuff!
Stores
Online Bible
Hymnal
Daily Reading
About | 7 Days Left!
Submit Sermon
Members Only

More + Podcast + Codes
Sermon Browser Info | Demo
Newest Widget | Demo
Our Picks | Info | Demo
Single Sermon | Info
To embed a single sermon,
use the "Email & Share" button.
Mobile Apps | Info
Enjoy sermons from this broadcaster
on a variety of mobile devices.
MyChurch: cz
Church Apps | Info
Creating your own Church App is
as simple as turning ON the option.
Czech Free Presbyterian Mission
Miloš Šolc  |  Liberec, Czech Republic
Email Us!Our Website
This section shows all user comments posted
on all sermons, products, blogs, and events for this broadcaster
User COMMENTS Member GUESTBOOK

· Page 1 ·  Found: 9 total user comment(s)

Sermon7/27/13 11:02 AM
Martin from Ceská republika  Find all comments by Martin
• Add new comment
1
comment
“ Vzácné slovo ”
Bratr zde p?edkládá vzácným a dnes již pozapomenutým zp?sobem výklad proroctví, které aktuáln? hovo?í o situaci církve ve všech dobách a p?edkládá tajemství evangelia Kristova. I když je dnes Boží církev ?asto skrytá v myrtoví, Kristus je uprost?ed ní. Nespokojme se se zdánliv? bezpe?ným bydlením uprost?ed stan? zkompromisované církve, ale volejme spolu se Zachariášem po obnov? Božího lidu. Všem v?ele doporu?uji.

Sermon3/5/13 3:16 PM
David Kohout from Liberec  Find all comments by David Kohout
• Add new comment
1
comment
“ Duležité kázání ”
Velmi vzácné slovo! V?ele doporu?uji každmu.

Sermon1/24/13 9:45 AM
Neziach  Find all comments by Neziach
• Add new comment
1
comment
“ Doporučuji! ”
Velmi vzácné studium! Kniha Pláč je aktuální knihou pro dnešní dobu. Odhaluje nám pravou potřebu této generace. Zacpěte si uši před falešnými "vizionáři probuzení" a nakloňte ucho k hlasu sv. proroka Jeremiáše..."čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, ...by přišli časové rozvlažení od tváři Páně" (Sk 3:19)

Sermon1/19/13 9:34 AM
Posluchač 01  Find all comments by Posluchač 01
• Add new comment
1
comment
“ Chvála patří Hospodinu ”
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, který nám poslal takového proroka! Kéž je nám Pán milostivý, i naší vlasti milé a odpustí nám viny naše, kterými jsme se prohřešili proti Němu. Dejž nám uniknouti Pane náš od všech soudů, kteréž mají stihnouti lid tvůj za jeho nespočetné hříchy. Dejž nám poslouchati služebníků tvých, kteří nám zvěstují tvé slovo. Obrať nás Pane náš a obráceni budeme...

Sermon7/10/12 7:27 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
Sermon:
Oddělení (Separation)
Rev. Ivan Foster
1
comment
“ Great work of God. ”
God separates for Himself a people in choosing them, calling them efficaciously, sanvtifying them, making them to be more like Jesus, separating them from error, and, one day, glorifying them.

Sermon7/3/12 8:19 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Great encouragement. ”
Oh, blessed encouragement! We must be faithful to God even if we are alone: He will be with us! A timely message for me! Thank you for giving the English titles as well.

Sermon6/26/12 6:57 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Details. ”
I listened to the testimony of this preacher several times, in different messages, but this time what caught my attention was the stress put on God's intervening in the details of the life of the man whom He wants to save.

Sermon6/21/12 7:27 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Great danger. ”
The foolishness of depending on our ways and our wisdom, instead of accepting God's ways. There is salvation for the sinner, but only God's way!

Sermon6/20/12 8:29 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Great perspective. ”
A message about the radical importance of the return of Christ for the Christian. We should live our lives in the light of this reality.Christ Our Passover
Mark Pannell
Who Shall Stand

Who Shall Stand
Sunday Service
Eager Avenue Grace Church
Play! | MP4 | RSS

For Unto Us A Child Is Born
Dr. Steven J. Lawson

E. A. Johnston
The Missing Voice Of Authority

Ambassadors For Christ Intl-US
Sunday - PM
Transcript!Play! | MP3

Blog 12/22/14
I'll Be Home for Christmas

New York Gospel Mission
merry chr­istm­as! hol­iday fest­iv­it­ies are in full swing...

Sponsor:
Top 10 Puritan Hare Drive Reviews

Wash­er, Beeke, Bauch­am, Benn­ett, Brown, Price, McM­ah­on, Johns­on, Dild­ay, Menc­ar­ow...
www.puritandownloads.com/bl..

Sermon: Rebellion Will Send To Hell
E. A. Johnston

SPONSOR | 2,100+

SPONSOR

                   
I often pray, Lord, make me as holy as a pardoned sinner can be. ... Robert Murray McCheyne

City: Las Vegas, NV
Gospel of John
Cities | Local | Personal
MOBILE
iPhone + iPad
Church App New!
Android New!
Church App New!
Kindle + Nook New!
BlackBerry
Windows Mobile, Nokia
Chromecast TV
ROKU TV
Pebble Smartwatch
Kindle Reader


HELP
Knowledgebase
Broadcasters
Listeners
Q&A
Uploading Sermons
Uploading Videos
Webcasting
Tips & Tricks
YouTube Screencasts

FOLLOW
Weekly Newsletter
Staff Picks Feed
Site Notices New!
RSS | Twitter | Facebook
SERVICES | ALL
Local Church Finder | Info
MP3 Play & Download
Mobile Apps
Podcasting
Video Support
Live Webcasting
Transcription Service
Business Cards
SOLO | MINI Sites
Domain Redirect
Favorites
QR Codes
24x7 Radio Stream

INTEGRATION
Sermon Browser
HTML Codes
WordPress
Twitter
Facebook
Logos | e-Sword
SOAP API

BATCH
Transfer Agent
Protected Podcasts
Upload via Email
Auto-Upload Sermons
Auto-Blog Import
Picasa | FTP | Dropbox
ABOUT US
SermonAudio.com is the largest library of audio sermons from conservative churches and ministries worldwide. All broadcasters must adhere to the Articles of Faith.

Our Services | Testimonials
Broadcast With Us!
Support Us
Advertising | Local Ads
CONTACT
info@sermonaudio.com
Copyright © 2014 SermonAudio.com.